Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2013

00:40

July 14 2013

01:25
Nie wiem czy chcę rozmnażać się
nie wiem czy chcę ciąg dalszy swój mieć
Kocham Cię najbardziej na świecie
ale nie chcę mieć dzieci
nie chcę być matką
i co ty na to
i co ty na to
nie będziesz tatą
— Maria Peszek
01:18
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viafajnychnielubie fajnychnielubie
01:18
Dlaczego - pytasz mnie -
Śmiałeś się wczoraj,
A dziś masz chmurę na czole?
Przecież wczoraj deszcz padał,
A dziś jest tak piękna pogoda.

- Tak, czasem mam lat cztery,
A czasem cztery tysiące.
— Leopold Staff "Wiek"
Reposted frompoezja poezja viafajnychnielubie fajnychnielubie
01:15
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viaojtam ojtam
01:10
Wyjechać. Ręce wytrzeć o liście.
Cały kurz, tłuszcz miasta.
Wytrzeć o liście. Wyjechać.
Wyjechać natychmiast. [...]

— Świetlicki, "Franek Chrzonszcz"
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 30 2013

20:15
Mogę tylko czekać, choć czekanie jest najgorszym uczuciem, jakie znam, całe życie jest wyłącznie czekaniem, od gówniarstwa do starości na coś czekamy, na pierwszy szkolny dzwonek i przerwę w lekcjach, na ostatni dzwonek i upragniony czas wolny, który spędzamy na czekaniu, aż nadejdą kolejne obowiązki (....), czekaniu na podwyżkę, na miłość i czekaniu, aż ta miłość się skończy, czekaniu na chorobę i na dzień, kiedy będzie można zdrowo wstać z łóżka, wszystko jest tylko czekaniem, cała reszta to zabijanie czasu pomiędzy kolejnymi oczekiwaniami, tym straszniejsze, że kiedy nadchodzą rzeczy, na które czekaliśmy, okazuje się, że nie przynoszą żadnych rozwiązań, są rozczarowujące, i wtedy zaczyna się czekanie na coś następnego. Ja czekam ostatnio głównie na przyjazdy i odjazdy pociągów, mój rozkład życia ma ciągłe opóźnienia i także nigdy nie przyjeżdża na czas.

Krzysztof Varga, Trociny
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
20:13
7497 8ef1 500
Rafał Wojaczek, List do nieznanego poety

June 29 2013

23:52
23:47
Mówię mu, że potrzebuję pomocy. Bardzo potrzebuję. Mówię, że się boję. Mówię, że ziemia ucieka mi spod nóg, że sufit zaraz wyląduje mi na głowie. Mówię mu, że czuję się jak wieżowiec w stylu art deco, jak Chrysler Building, ale moja konstrukcja się wali, szkło sypie się na chodniki, wokół moich nóg. Stąpam boso po szkle, a wokół jest ciemna noc. Składam się z okruchów szkła i jestem tym kimś ranionym przez szkło.Zabijam się. 


— Kraina Prozaca
23:41
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viabemygabriel bemygabriel

June 28 2013

22:06
Są na świecie miejsca, w których powinnam być, a nie jestem.
— Coco

June 27 2013

21:44
9190 4e9e 500
P. Czerwiński, Międzynaród #6
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

June 26 2013

22:13
Mog­li­byśmy te­raz się do siebie uśmiechać. 
Reposted fromwetryagain wetryagain vialili1234 lili1234

June 25 2013

23:09
Ja mam rzekomo trochę wdzięku,
Ty masz jaskrawo smutne oczy,
Znajdzie się zatem jakiś powód,
Żeby się sobą zauroczyć.

I żeby to zauroczenie
Ująć w banalnie wielkie słowa,
Żeby się sobą pozachwycać,
Żeby się sobą rozkoszować...

Ja cię odszukam bez kłopotu
W tłumie tak zwanych zwykłych ludzi,
Potem się tobą będę cieszyć,
A ty się przy mnie nie zanudzisz.

(...)

A potem sam się znajdzie powód,
By zwątpić czy to się opłaca.
Znajdziemy powód, by odchodzić
I sto powodów, żeby wracać.

Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,
Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą,
Albo będziemy bez powodu...
— Artur Andrus, "Żeby się sobą zauroczyć"
Reposted fromcudoku cudoku viaeazyi eazyi
23:05
8769 06d7 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeazyi eazyi

June 24 2013

23:31
7928 1ec4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeazyi eazyi
23:31
7658 76ef 500
#189
Reposted fromkartoNik kartoNik vialili1234 lili1234
23:30
7349 b5e4
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaeazyi eazyi

March 18 2013

23:04
Poczuj się źle beze mnie, proszę.
— dlaczego nie możesz czuć się jak ja?
Reposted fromvstane vstane vialili1234 lili1234
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl